price icon
Prices: $1,350,000 - $3,750,000
sqft icon
Square Feet: 1590 - 4840 sq. ft.
residences icon
Residences: 2, 3, 4 & 5 Bedrooms
architect icon
Architect: Fullerton Diaz
developer icon
Developer: J Milton and Associates
designer icon
Designer: Kobi Karp
maintenance icon
Maintenance: 0.60 per ft2 ($ 6.46)
For Sale
For Rent
Sold
Rented

For Sale

2 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
406 $1,320,000 1590 $830
2202 $1,395,000 1590 $877

3 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
308 $2,299,000 2090 $1,100
1908 $2,499,999 2090 $1,196
2703 $2,575,000 1840 $1,399
1608 $2,599,000 2090 $1,244

4 Bedrooms

Unit Price SF $/SF
2303-4 $3,650,000 3490 $1,046

Location

Phone Call Icon Whatsapp Icon Message Icon